top of page
Markét_SOP_možnosti.png

Sezení SOP - Symfonie možností

Cena za sezení 4000 Kč / Cena za 3 sezení 10000 Kč

Sezení SOP, nebo-li symfonie možností, vás zve k žití na této planetě úplně jiným způsobem.

 

Není to terapie nebo léčení, je to objevování a otevírání nových energií, prostorů a možností se záměrem posílit vás v tom, co víte, co si můžete vybrat, změnit a třeba i začít vidět možnosti tam, kde jste je doposud neviděli. Každý má své unikátní kapacity s darování a přijímáním energií.

 

Symfonie možností vám umožňuje získat přístup k tomu co je pravda pro vás a vaše tělo a co všechno jste sem společně přišli vytvořit za hranice této reality. ❤️

 

SOP umožňuje jít beze slov za pomyslné překážky, bariéry, zdi a limity, které jste si v sobě a vašem těle vytvořili nebo jste si je vzali za své.

 

Jediné co stačí je lehnout si, uvolnit se a přijímat. Toto sezení jde daleko za hranice limitů vaší mysli a otevírá úplně nový prostor vašich možností, voleb a bytí.

Markét_sezeniESSE.png

Sezení ESSE

Cena za sezení 6000 Kč / Cena za 3 sezení 12000 Kč

ESSE není technika, ESSE je energie. Je to zkratka pro energetickou syntézu strukturálního vtělení. Pohyby při sezení ESSE jsou pomalé a hluboké. Následujeme energii těla a to co si dané tělo v tento okamžik žádá. Každé sezení je jiné, zaměřuje se na specifické potřeby daného těla. Každý člověk má různé svaly a tělo vyvinuté v závislosti na tom, jak je používá.

 

ESSE pracuje na povrchu, ale i velmi hluboko do hloubky těla. Umožňuje dokonce pracovat i na jednotlivých orgánech. Při ESSE sezení nevycházíme z názoru, že je něco špatně a musíme to opravit. Ptáme se těla na to co požaduje, aby mělo více pohodlí a fungovalo více z prostoru. Čím více laskavější k našim tělům jsme, tím méně je soudíme a umožníme jim změnu, po které touží. Naší odměnou jsou šťastná a radostná těla, z jejichž prostoru se celý náš život tvoří mnohem snadněji a lehčeji. ❤️

Markétka_AH.png

Kouzlené procházky parkem s facilitací a SOP

Cena za procházku 4000 Kč / Cena za 3 procházky 10000 Kč

Kombinace kouzelných procházek se sezením SOP. Sezení SOP, nebo-li symfonie možností, vás zve k žití na této planetě úplně jiným způsobem.

 

Není to terapie nebo léčení, je to objevování a otevírání nových energií, prostorů a možností se záměrem posílit vás v tom, co víte, co si můžete vybrat, změnit a třeba i začít vidět možnosti tam, kde jste je doposud neviděli. Každý má své unikátní kapacity s darování a přijímáním energií.

 

Symfonie možností vám umožňuje získat přístup k tomu co je pravda pro vás a vaše tělo a co všechno jste sem společně přišli vytvořit za hranice této reality. ❤️

 

SOP umožňuje jít beze slov za pomyslné překážky, bariéry, zdi a limity, které jste si v sobě a vašem těle vytvořili nebo jste si je vzali za své.

 

Jediné co stačí je lehnout si, uvolnit se a přijímat. Toto sezení jde daleko za hranice limitů vaší mysli a otevírá úplně nový prostor vašich možností, voleb a bytí.

Sezení Abuse Hold

Cena za sezení 6000 Kč / Cena za 3 sezení 12000 Kč
Zneužívání má mnoho tváří. Může se jednat o zneužívání fyzické, psychické, finanční, sexuální, v podstatě i třeba například zneužívání sám sebe a svého těla. Převážná většina z nás alespoň jedno z forem těchto zneužití podstoupila, ať už si toho vědomí jste či ne. Toto zneužití může být zapsáno a propsáno do vašeho těla i bytosti a neumožňuje vám žít život v radosti, lehkosti a být v životě tak úspěšní, jak třeba toužíte. Je to v podstatě stále se opakující vzorec, kdy se nepřetržitě soudíte za to, co se stalo nebo se vám děje a očekáváte, že to tak bude znovu a znovu a znovu. Možná je na čase přerušit tohle zdánlivě nepřerušitelné kolečko zneužití, ať už v jakékoliv formě! Vy nejste ta oběť! Vy jste síla, která může cokoliv, když si to vybere. Abuse hold sezení vám přispěje k tomu si vzít tvorbu vašeho života opět do vlastních rukou!
Market_podzProchazky.png

BALÍČKY SEZENÍ ZA SPECIÁLNÍ CENY

BALÍČEK 1
Sezení SOP + Sezení ESSE

Cena za balíček 1 je 8000 Kč

BALÍČEK 2
Sezení SOP + Sezení Abuse Hold

Cena za balíček 2 je 8000 Kč

BALÍČEK 3
Sezení SOP + Sezení Abuse Hold + Sezení ESSE

Cena za balíček 3 je 12000 Kč
Conact
bottom of page